โดยทีมงานมืออาชีพ ตรงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย วัดผล ตรวจสอบข้อมูลได ชัดเจน ถูกต้อง
ภายใต้เครือข่ายของ PROPERTY GURU และพันธมิตร รวดเร็ว คุ้มค่า

  • รับซื้อตั๋วอาวัล ให้เช่าหลักทรัพย์เพื่อนำไปค้ำประกันแบงค์ ค้ำประกันธุกิจ ค้ำประกันตัวผู้ต้องคดีอาญา-แพ่ง
  • บริการจัดหาทนายความที่มีประสพการณ์วิชาชีพเพื่อสู้คดีทางศาลแพ่ง-ศาลอาญา พร้อมยินดีให้คำปรึกษาฟรีเบื้องต้น
  • บริการจัดหาแหล่งเงินทุนสำหรับโครงการสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ เช่น โครงการสร้างโรงไฟฟ้า ทางด่วน หรือโครงการบำบัดน้ำเสีย สินเชื่อเพื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สินเชื่อเพื่อการพาณิชย์ ทั้งกับบริษัทขนาดใหญ่ และ SMEs ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อระยะสั้น ระยะยาว และการค้ำประกัน
  • บริการจัดหาแหล่งเงินทุน- เงินกู้ สำหรับกิจการที่ประสบปัญหาทางการเงิน ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ

© 2014-2017 advance-service.net All Rights Reserved.